Редуцир - вентил 
SRG 592 -30mBar


ОПИСАНИЕ

  • Редуцир-вентилът SRG с манометър служи за връзка между газовата бутилка и уредът. 
  • Вентилът намалява (редуцира) налягането на газта от бутлката до работното налягане на уреда.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  • Вход: 35 mm, съгласно EN 12864
  • Изход: Щуцер 8 за маркуч с върешен диаметър 8 мм, съгласно EN 12864
  • Изходно налягане: 30mBar
  • Цвят: сиво/синьо
  • Материали: цинк (тялото и капакът),месинг, неръждаема стомана и ацетат-смола.
  • Стандарти: ISO 9001
  • Капацитет: 1,6 кг/час пропан-бутан