Пелети Пирин Пелет - 15кг

* Безплатна доставка за градовете, в които Топливо Газ разполага със собствени офиси. 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Диаметър: 6мм +/- 1мм
Дължина: 3,15мм ≤ L ≤ 40мм
Калоричност: 4,6 КВч/кг
Влага: ≤ 10%
Специфично тегло: 600кг/м3 ≤ BD ≤ 750кг/м3
Пепелно съдържание: ≤ 1,2%
Фини частици: ≤ 0,5%
Цвят: Лешник
Суровина:  100% иглолистна дървесина
Facebook