Газов отoплител 
Camilla 4200 I

*С наема на уред от Топливо Газ, клиентът се съгласява, че газта ще бъде доставяна само и единствено от нас за периода на наема